top of page

Ekspres Kurye - Tazmin Prosedürü

GÖNDERİ TAŞINMASI İLE İLGİLİ KURALLAR VE TAZMİN PROSEDÜRÜ

TAŞINMASI YASAK OLAN ÜRÜNLER

 • Diğer gönderiler zarar verebilecek durumda olan ve/veya yüz kilogramdan ağır tek parça gönderiler,

 • Yasaların taşınmasını yasakladığı emtialar,

 • Akıcı, yanıcı, patlayıcı, zehirleyici, pis kokulu her türlü sıvı ve gaz,

 • 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında Posta Tekeline giren tüm gönderiler (mektup, vb.)

 • Soğuk zincir sistemi ile taşınması gereken maddeler

 • Taşıma esnasında bozulabilecek her türlü yiyecek, et, balık, meyve, sebze, sıvı yağlar ile ham deri vs.,

 • Şehir içi araçlara sığmayacak ve uzunluğu 3,5 metreden fazla olan açık demir, kafes, mermer vb. eşyalar,

 • Ambalajının açılması veya dağılması sonucu kırılabilecek ve diğer gönderilere zarar verebilecek eşya ve malzemeler,

 • Canlı hayvanlar.

GÖNDERİ NE KADAR SÜREDE ULAŞTIRILIR?

 • Gönderi teslimat süreleri Gönderici Kurum/Firma tarafından belirlenir ve takip edilir.

 • Her gönderi türü ve kapsamı için (sözleşmeli/sözleşmesiz/iki yönlü/kişiye özel imzalı/kimlik doğrulamalı vb.) farklı ziyaret ve teslimat ve iade süreleri belirlenir ve bu süreler gönderici kurum tarafından takip edilir.

 • Gönderinin teslimat süresini öğrenmek için lütfen gönderici kurum yada firmayı arayınız.

 • Gönderi teslim süreleri genellikle 1 iş günü ile 14 iş günü arasında gerçekleşmektedir. Gönderici kurum tarafından bu sürelerden daha uzun süreler de belirlenebilir.

 • Gönderilerin iade statüsünde (adres yetersizliği, adreste alıcıya ulaşılamaması, adres değişikliği, izin/tatil vb. sebeplerle) bekleme ve gönderici kurum tarafından tekrar dağıtıma çıkarılma süresi ortalama 21 iş günüdür.

 • Gönderiler alıcı adresine yapılacak birden fazla ziyaret ve sadece kişinin kendisine teslim zorunluluğu nedeniyle standart kargo/posta teslimatları gibi yöntemler uygulanamamaktadır.

GÖNDERİNİN HASAR VE KAYIP DURUMUNDA HAKLARINIZ

 • Hasar ve zıya halinde; gönderinin net olmayan ağırlığının(gönderinin münferit parçalarının zayi veya hasarı halinde gönderinin tamamı değerini kaybetmiş ise tamamının, gönderinin bir kısmı değerini kaybetmiş, değerini kaybeden kısmının) her bir kilogramı için 8,33 özel Çekme Hakkını karşılayan tutar ile,

 • Taşıma süresinin aşılması halinde; meydana gelen zararın ispatlanması şartıyla taşıma ücretinin üç katı ile, sınırlı olmak kaydıyla sorumludur.

Yukarıdaki tutarlar taşıyıcının sorumluluk limitlerini belirlemektedir. İspatlanan zarar tutarının bu limitlerin altında kalması halinde zarar tutarı ödenir. İspatlanan zarar tutarının limitlerin üzerinde olması halinde limitle sınırlı ödeme yapılır.

GÖNDERİNİN HASAR VE KAYIP DURUMUNDA BAŞVURU USULÜ

İhtirazi kayıt beyan edilmeksizin tarafınızca teslim alınan gönderiden ötürü hiçbir sorumluluğumuz olmayacaktır. Kusurumuz var ise sorumluluğumuz taşıma sözleşmesi ve mevzuata göre değerlendirilecektir.

Tazmin talebinizle ilgili olarak öncelikle https://www.aynigunteslim.com/ üzerinden belirtilen adreslerden yazılı olarak, çağrı servisi üzerinden veya internet sitemizde yer alan canlı destek bölümünden ulaşabilirsiniz.

Dilekçe ile veya elektronik ortamda başvuru yaptığınızda başvuru sahibinin ad-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, gönderiye ilişkin gönderici ve alıcı ismi, gönderi içeriği hakkında bilgi, zararla ilgili açıklamalar, ödenmesi istenen tazminat tutarı, banka bilgilerinin iletilmesi gerekir.

Yapılan başvuru işleme alınarak gerekli inceleme süreci başlatılır. Bilgilerde eksiklik görülmesi halinde başvurucudan eksikliklerin tamamlanması istenir.

İncelemeler sonucunda elde edilen bulgular ile yapılan değerlendirme sonucunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, talebin kabulüne veya reddine karar verilir.

Tazmin talebinin olumlu sonuçlanması durumunda bireysel ve kurumsal müşterilerden mevzuat tarafından düzenlenen evraklar ile muvafakatname ve ibraname talep edilir ve ödeme bildirilen banka hesabına yapılır. Tazminat ödenmesi halinde tazmine konu hasarlı gönderi müşteriden geri alınır.

Tazmin talebinin olumsuz sonuçlanması halinde müşteriye başvuru sonucu hakkında bilgi verilir.

bottom of page