top of page

Ekspres Kurye - Tazmin Prosedürü

GÖNDERİNİZ VE GÖNDERİNİZİN TAŞINMASI İLE İLGİLİ KURALLAR VE TAZMİN PROSEDÜRÜ

 

TAŞINMASI YASAK OLAN ÜRÜNLER

 

 • Diğer kargolara zarar verebilecek durumda olan ve/veya yüz kilogramdan ağır tek parça kargolar,

 • Yasaların taşınmasını yasakladığı emtialar,

 • Akıcı, yanıcı, patlayıcı, zehirleyici, pis kokulu her türlü sıvı ve gaz,

 • 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında Posta Tekeline giren tüm gönderiler (mektup, vb.)

 • Soğuk zincir sistemi ile taşınması gereken maddeler

 • Taşıma esnasında bozulabilecek her türlü yiyecek, et, balık, meyve, sebze, sıvı yağlar ile ham deri vs.,

 • Şehir içi araçlara sığmayacak ve uzunluğu 3,5 metreden fazla olan açık demir, kafes, mermer vb. eşyalar,

 • Ambalajının açılması veya dağılması sonucu kırılabilecek ve diğer kargolara zarar verebilecek eşya ve malzemeler,

 • Canlı hayvanlar.

 

KARGONUZ NE KADAR SÜREDE ULAŞTIRILIR?

Normal şartlar dahilinde (olağan üstü haller, olumsuz hava ve ulaşım şartları, mücbir sebepler, vb. haricinde) gönderiniz tarafımızca teslim alındıktan sonra seçmiş olduğunuz teslimat şekline göre 1-3 iş günü içerisinde teslim edilir.

Alıcısı tarafından teslim alınmayan veya alıcısına ulaşılamayan kargolarınız için tarafınızdan kargonun bekletilmesi veya tarafınıza iadesi ile ilgili yazılı olarak talimat istenir. 3 gün içerisinde tarafınızca yazılı talimat verilmediği takdirde kargonuz size iade edilerek taşıma ücretinin ve oluşabilecek diğer masrafların tahsilatı gerçekleştirilir. Mevzuattan doğan diğer haklarımız saklıdır.

KARGONUZUN HASAR VE KAYIP DURUMUNDA HAKLARINIZ

 

 • Hasar ve zıya halinde; gönderinizin net olmayan ağırlığının(gönderinizin münferit parçalarının zıyaı veya hasarı halinde gönderinin tamamı değerini kaybetmişse tamamının, gönderinizin bir kısmı değerini kaybetmişse, değerini kaybeden kısmının) her bir kilogramı için 8,33 özel Çekme Hakkını karşılayan tutar ile,

 • Taşıma süresinin aşılması halinde; meydana gelen zararın ispatlanması şartıyla taşıma ücretinin üç katı ile, sınırlı olmak kaydıyla sorumludur.

 

Yukarıdaki tutarlar taşıyıcının sorumluluk limitlerini belirlemektedir. İspatlanan zarar tutarının bu limitlerin altında kalması halinde zarar tutarı ödenir. İspatlanan zarar tutarının limitlerin üzerinde olması halinde limitle sınırlı ödeme yapılır.

KARGONUZUN HASAR VE KAYIP DURUMUNDA BAŞVURU USULÜ

İhtirazi kayıt beyan edilmeksizin tarafınızca teslim alınan Gönderi’den ötürü hiçbir sorumluluğumuz olmayacaktır. Kusurumuz var ise sorumluluğumuz taşıma sözleşmesi ve mevzuata göre değerlendirilecektir.

Tazmin talebinizle ilgili olarak öncelikle https://www.aynigunteslim.com/ üzerinden belirtilen adreslerden yazılı olarak, çağrı servisi üzerinden veya internet sitemizde yer alan canlı destek bölümünden ulaşabilirsiniz.

Dilekçe ile veya elektronik ortamda başvuru yaptığınızda başvuru sahibinin ad-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, gönderiye ilişkin gönderici ve alıcı ismi, gönderi içeriği hakkında bilgi, zararla ilgili açıklamalar, ödenmesi istenen tazminat tutarı, banka bilgilerinin iletilmesi gerekir.

Yapılan başvuru işleme alınarak gerekli inceleme süreci başlatılır. Biliglerde eksiklik görülmesi halinde başvurucudan eksikliklerin tamamlanması istenir.

İncelemeler sonucunda elde edilen bulgular ile yapılan değerlendirme sonucunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, talebin kabulüne veya reddine karar verilir.

Tazmin talebinin olumlu sonuçlanması durumunda bireysel ve kurumsal müşterilerden mevzuat tarafından düzenlenen evraklar ile muvafakatname ve ibraname talep edilir ve ödeme bildirilen banka hesabına yapılır. Tazminat ödenmesi halinde tazmine konu hasarlı gönderi müşteriden geri alınır.

Tazmin talebinin olumsuz sonuçlanması halinde müşteriye başvuru sonucu hakkında bilgi verilir.

bottom of page